Top

წარმატებული საქმეები

ონლაინ დახმარება

 

სოციალურად დაუცველი, ორი შვილის მამის მოთხოვნა სასამართლომ დააკმაყოფილა

იურიდიული დახმარების სამსახურის სამეგრელოს–ზუგდიდის ბიუროს დახმარებისთვის მიმართა აფზახეთიდან იძულებით გადაადგილბულმა პირმა, ორი შვილის მამამ გ.ს.–მ, რომელიც სოციალურად დაუცველ ოჯახთა ერთიან ბაზაში ერთ–ერთი ყველაზე დაბალი სარეიტინგო..

2018-08-27

ეგვიპტელ ქრისტიანებს თავშესაფრის მიღების შანსი გაუჩნდათ

იურიდიული დახმარების სამსახურის თბილისის ბიუროს თავშესაფრის მიღებაში დასახმარებლად  მიმართეს ეგვიპტელმა ქრისტიანებმა მ. კ. შ. – მ და ე. ფ. მ. ა.–მ. საზოგადოებრივმა ადვოკატმა აკაკი ლომსაძემ დაადგინა, რომ აღნიშნული ცოლ–ქმარი კ..

2018-08-24

შშმ პირმა წლების წინ შეწყვეტილი დახმარების ანაზღაურება შეძლო

იურიდიული დახმარების სამსახურის თბილისის ბიუროს ადვოკატის აკაკი ლომსაძის    რამდენიმე თვის განმავლობაში ახორციელებდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის, სოციალურად დაუცველი პირის ზ. ყ.-ს ინტერესების დაცვას საქმეში, რომლითაც მან&n..

2018-08-16

ძალადობის მსხვერპლმა ქალმა დახმარება მიიღო

ივნისის თვეში ქვემო ქართლის იურიდიული დახმარების ბიუროს მიმართა გადახდისუუნარო, ოთხი შვილის დედა, ჟ. გ.–მ, რომელიც  ყოფილი მეუღლის – რ. ბ.–ს   მხრიდან ხშირად განიცდიდა  ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობას. ბენეფიციარმა ..

2018-08-09

არასრულწლოვანმა სამკვიდრო ქონების და მარჩენალდაკარგულის პენსიის მიღების უფლება მოიპოვა

მიმდინარე წლის თებერვალში იურიდიული დახმარების სამსახურის ქვემო ქართლის  ბიუროს  სამართლებრივი საკითხის მოსაგვარებლად მიმართა მარნეულის რაიონის ერთ–ერთი სოფელში მცხოვრებმა მარტოხელა, არასრულწლოვანი შვილის დედამ, აზერბაიჯანელი ეროვნები..

2018-07-30

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირმა სოციალური დახმარება აღიდგინა

მარტის თვეში სამეგრელოს–ზუგდიდის იურიდიული დახმარების ბიუროს სამართლებრივი კონსულტაციისთვის მიმართა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის ბ.ჯ.–ს მხარდამჭერად დანიშნულმა დამ დ.დ.–მ.  გაირკვა, რომ  მიუხედავად იმისა, რომ სას..

2018-07-12

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეს ზარალის ანაზღაურების შანსი მიეცა

იურიდიული დახმარების სამსახურის თბილისის ბიუროს კონსულტანტს, ლევან ცალუღელაშვილს დახმარებისთვის მიმართა სოციალურად დაუცველი მოქალაქის, კ. მ–ს დამ და ამავე დროს მისმა რწმუნებულმა, ლ.ა.–მ. მისი განცხადებით, ერთ–ერთმა იურისტმა  მა..

2018-07-11

შშპ პირმა მშობლების მემკვიდრეობა მიიღო

კახეთის–სიღნაღის იურიდიული დახმარების ბიუროს სამართლებრივი კონსულტაციისთვის მიმართა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირმა, სიღნაღში მცხოვრებმა თ. ტ. –მ.   გაირკვა, რომ ბენეფიციარმა 4 მაისს მიმართა ნოტარიუსს და მოითხოვა გარდაცვლილი..

2018-07-11

შშმ პირების ოჯახის წევრმა, პენსიონერმა შეჩერებული სახელფასო ანაზღაურება მიიღო

სამეგრელოს–ზუგდიდის იურიდიული დახმარების ბიუროს სამართლებრივი კონსულტაციის მისაღებად მიმართა წარსულში სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულმა პენსიონერმა – ი. ჩ.–მ, რომელსაც  ჰყავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ..

2018-06-28

ავღანეთის მოქალაქეს ლტოლვილის სტატუსის მიღების შანსი გაუჩნდა

თბილისის იურიდიული დახმარების ბიუროს ადვოკატი მაია დადვანი ახორციელებდა ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქის,  ფ. ა.–ს  ინტერესების დაცვას თბილისის საქალაქო სასამართლოში. აღნიშნულმა ბენეფიციარმა იურიდიული დახმარების სამსახურს..

2018-06-12