ჩვენ შესახებ
ნორმატიული აქტებისტრუქტურა და თანამშრომლებიბიუროებისაკონსულტაციო ცენტრებიმოწვეულ საზოგადოებრივ ადვოკატთა რეესტრისტატისტიკადაფინანსებაწლიური ანგარიშებისტრატეგია
 
გიორგი არსოშვილი
დაიბადა 1980 წლის 18 ოქტომბერს ქ. თბილისში
განათლება:
  • 1998-2003 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. იურიდიული ფაკულტეტი.
  • 2001-2004 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკის ფაკულტეტი.
  • 2003 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. იურიდიული ფაკულტეტის სისხლის სამართლის დოქტორანტურა.

სამუშაო გამოცდილება:
  • 2005-2006 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სხვადასხვა თანამდებობები
  • 2006-2008 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების სისტემის რეფორმის, მონიტორინგისა და სამედიცინო ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი.
  • 2009-2010 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს სსიპ. სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი. სასწავლო ნაწილის უფროსი.
  • 2010 – 05.2010 სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო. გენერალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე.
  • 05.2010 – 04. 2011 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს სსიპ. არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო. უფროსის მოადგილე.
 
ღირსების ორდენის კავალერი